فواید استفاده از غذاهای ارگانیک

فواید استفاده از غذاهای ارگانیک | بهترین متخصص تغذیه و رژیم درمانی اصفهان

فواید استفاده از غذاهای ارگانیک

تعریف غذاهای ارگانیک

غذاهای ارگانیک عبارتند از غذاهای حیوانی و گیاهی که در تولید آ‌ن از سیستم های طبیعی استفاده شده و اصلا ح ژنتیک و مواد شیمیایی شامل حشره کش، قارچ و آ‌فت و علف کش ها به کار نرفته باشد. طرفداری از محیط زیست و آ‌غشته نکردن مواد غذایی با مواد شیمیایی و تهیه غذای پاک از اهداف مهم در تولید غذای ارگانیک است. یعنی به هم نزدن قوانین طبیعت و چرخه ی حیاتی مثل چرخه آ‌ب، چرخه کربن و دنیایی عاری از سم.

تاریخچه غذاهای ارگانیک

نخستین بار اشتاینر اقتصاددان آ‌لمانی در سال ۱۹۲۴ تحت عنوان اقتصاد کشاورزی غذاهای ارگانیک را مطرح کرد و در سال ۱۹۸۰ میلا دی کشورهای اروپایی قوانین مربوط به غذا و کشاورزی ارگانیک را وضع کردند. و در سال ۱۹۹۰ عنوان استانداردها برای محصولا ت پاک تدوین شد. ۲۰ سال است. که در اتحادیه اروپا گواهی کشاورزی ارگانیک صادر می شود. فرانسه اولین کشوری است که برای میوه و سبزیجات و غلا ت برچسب دولتی با عنوان کشاورزی ارگانیک ارائه داد; اکنون استرالیا ۸۴ درصد از اراضی کشاورزی ارگانیک دنیا را داراست.

فواید غذاهای ارگانیک

برحسب تحقیقات دانشمندان، سیب ارگانیک خوش طعم تر از سیب عادی است. گوجه فرنگی ارگانیگ ۹۷درصد آ‌نتی اکسیدان بیشتر از نوع سنتی دارد. هویج ارگانیک مزه بهتری دارد و نان حاصل از گندم ارگانیک کیفیت بهتری دارد.
کودکانی که از شیرهای ارگانیک تغذیه شده اند، کمتر دچار آ‌لرژی می شوند. مادرانی که از شیر ارگانیک در دوره بارداری استفاده کرده اند. کودکانشان کمتر دچار اگزما، آ‌سم و در نهایت آ‌لرژی می شوند و کاهش بروز سرطان در کودکان بعد از مصرف شیر ارگانیک مشاهده شده است. در تحقیقی، موش ها بین بیسکویت ساخته شده از گندم ارگانیک و گندم معمولی نوع ارگانیک را برای خوردن انتخاب کردند.

 • غذاهای ارگانیک ارزش غذایی بالا تر از نظر چٴ ،حء ،ت ،خپ و ٴ ذخذچژخث دارند.
 • شیر ارگانیک امگا – ۳ بیشتری دارد.
 • سیب و هلوی ارگانیک کیفیت بالا تری از نظر مواد مغذی دارند.

فواید استفاده از غذاهای ارگانیک | بهترین متخصص تغذیه و رژیم درمانی اصفهان

معیارهای تشخیص غذای ارگانیک:

از مهم‌ترین شاخص های گیاهان ارگانیک این است که از ۳ سال قبل، خاک کشاورزی با فاضلا ب آ‌بیاری نشده باشد و فاقد فلزات سنگین مثل سرب و همچنین فاقد کلرورپتاسیم باشد.
در چرخه تولید مواد گیاهی از ترکیبات علف کش، حشره کش، قارچ کش، آ‌فت کش، کود شیمیایی، جونده کش، لا رو و تخم کش و حلزون استفاده نشده باشد.
اصلا ح ژنتیک، پرتودهی با اشعه ی گاما و یونیزان و مواد شیرین کننده و رنگ دهنده مصنوعی در آ‌ن بکار نرفته باشد.
در تولیدات حیوانی (گوشت، شیر و تخممرغ) نباید در زمان رشد حیوان از هورمون ثثا گاوی (ذخررزژرژچذرث حذخسرا) و یا آ‌نتی بیوتیک ها (تتراسایکلین) و غیره استفاده شده باشد و باید خوراک و آ‌ب حیوانات کاملا از نوع ارگانیک باشد.

بیماری های ناشی از کشاورزی غیر ارگانیک و یا سنتی و تاثیر آ‌ن بر سلا مت انسان:

باقیمانده مواد شیمیایی که در تولید فرآ‌ورده های گیاهی و حیوانی به کار می روند، مخاطراتی برای سلا متی انسان دارند. مثلا :

 • نیترات و نیتریت ها باعث اکسید کردن هموگلوبین و تولید مت هموگلوبین و عدم کارایی کافی گلبول قرمز می شوند.
 • نیترات و نیتریت ها پس از خورده شدن در معده انسان تولید نیتروز آ‌مین می کنند که باعث ایجاد سرطان کبد و مثانه می شوند.
 • محصولا ت آ‌لوده شده به سموم کشاورزی در کشاورزی سنتی باعث برخی بیماری های دیگر نیز می شوند، از قبیل:
 • بروز آ‌سیب و نقص های مادرزادی و ژنتیکی، تولد نوزاد با وزن کم (ژخخخحس خژزخچ سرد)، سقط جنین، اختلا ل در سیکل ماهیانه زنان، بلوغ زودرس و نوروتوکسین های موجود در سموم باعث ایجاد پارکینسون می شوند.
 • آ‌لودگی آ‌بهای زیرزمینی توسط نیترات های کودهای شیمیایی باعث افزایش آ‌لودگی غذاها و در نتیجه باعث افزایش بیماری های ناشی از نیترات ها می شوند.
 • سموم فسفره باعث افزایش عوارض عصبی و فلج ماهیچه ای می شوند.
 • کادمیوم فاضلا ب جایگزین کلسیم شده و در نتیجه افزایش شکستگی استخوان و آ‌سیب به سلول های مغزی را به دنبال دارد.
 • ۹۰ درصد قارچ کش ها، ۶۰ درصد علفکش ها و ۳۰ درصد آ‌فت کش ها سرطان زا هستند.
  با توجه به آ‌نکه روزانه صدها ملکول اپئ در بدن انسان دچار آ‌سیب (حخچذچح اپئ) شده و مجددا به وسیله آ‌نزیم های پلی مراز بدن تعمیر می شوند، سلا مت ما تا زمانی حفظ می شود که این دو کفه ترازو یعنی آ‌سیب به اپئ و تعمیر ملکول اپئ با هم مساوی باشند. یکی از دلا یل افزایش سرطان آ‌ن است که در بدن تعادل به نفع آ‌سیب به اپئ به هم خورده باشد، این عوامل مخاطره انگیز در کشاورزی محصولا ت ارگانیک بسیار کمتر از تولیدات کشاورزی سنتی است.

توصیه ها

استفاده از کودهای طبیعی (کمپوست) و یا حیوانی به جای کودهای شیمیایی در کشاورزی و استفاده از حشره کش های ارگانیک مثل اسیدبوریک که پس از استفاده تجزیه می شوند.

وضع قوانین و مقررات و استانداردها برای کشاورزی سنتی و کشاورزی ارگانیک و تعیین استاندارد بئا (حدچژذخ شدخچح حدچچژرحححا) در مورد مقدار دریافت قابل قبول مواد شیمیایی مورد استفاده در تولیدات کشاورزی و باقیمانده سموم در فرآ‌ورده های حیوانی و گیاهی و در حقیقت جهت اطلا ع مصرف کنندگان برای تولیدات گیاهی و حیوانی ارگانیک و همینطور صدور برچسب غذای پاک (طبیعی) سالم (دچزسژچپ) توصیه می شود.

گسترش کنترل بیولوژیک برای آ‌فت ها

به جای کنترل شیمیایی مثلا ً استفاده از تریکودرمین بر ضد قارچ‌های خاکزی در گلخانه ها، گذاشتن سبزی و کاهو در آ‌ب خالی قبل از ضد عفونی برای خروج سموم موجود در آن‌ها در مواردی که مشکوک به سموم هستیم; مصرف با احتیاط برخی میوه هایی که با ترکیبات شیمیایی دارای دخذرذحچ براق شده اند، (که حاوی ترکیبات سرطان زا و بنزوات هستند) مثل: سیب های براق و یا کشمش براق و همچنین عدم مصرف میوه جات خرده شده و تغییر شکل یافته.
حذف یارانه خرید سموم دفع آ‌فات کشاورزی و اختصاص آ‌ن به کشاورزی ارگانیک و مبارزه بیولوژیک و طبیعی.

عدم استفاده نامحدود از فرآ‌ورده های نفتی (کودهای شیمیایی و سموم ازته، فسفاته، نیترانه، اوراته…) در تولیدات کشاورزی.

عدم استفاده از فرآ‌ورده های اصلاح ژنتیک شده یا ترا ریخته ) در کشاورزی. در صورت اصلا ح کردن بذرها و محصولا تی چون روغن کانولا ، برنج، گندم و … می بایست برای مصرف کننده با نصب برچسب مشخص شوند و صدور گواهی سلا مت برای محصولا ت دستکاری و اصلا ح ژنتیک شده لازم است. توسعه کشاورزی گیاهی و دامی ارگانیک توسط مراکز تحقیقاتی کشاورزی کشور و قیمت گذاری مجزا (بیشتر از قیمت محصولا ت کشاورزی سنتی) برای محصولا ت ارگانیک تا برای تولیدکنندگان آ‌ن صرفه اقتصادی داشته باشد.

نتیجه گیری

با توجه به نیاز بشر و رشد روز افزون جمعیت و نیاز به افزایش تولیدات کشاورزی چاره ای جز استفاده از برخی سموم ضدآ‌فات و کودهای پشتیبان نداریم. اما می بایست به موازات تولید کمی محصولا ت، کنترل کیفی نیز مورد توجه قرار گیرد. تا به سلا مت انسان لطمه ای وارد نشود و برای استفاده بهینه از طبیعت، ما باید از قوانین آ‌ن پیروی کنیم.

صفحه اینستاگرام دکتر محمد رادفر متخصص تغذیه و رژیم درمانی اصفهان


مطالعه بیشتر :

منابع غذایی مهم آنتی‌اکسیدان‌‌ها

کبد چرب با نوشیدن آب یخ

فواید و خطرات نوشیدن آب سرد

error: Content is protected !!
تما حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دکتر محمد رادفر می باشد.

طراحی ، بهینه سازی سایت و سئو اصفهان توسط دیجیتال مارکتینگ کلینیک24