نیازهای تغذیه ای بعد از عمل جراحی درمان چاقی

متخصص تغذیه و رژیم درمانی اصفهان نیازهای تغذیه ای بعد از عمل جراحی درمان چاقی

نیاز های تغذیه ای در عمل های جراحی چاقی

بعد از انجام جراحی های درمان چاقی برای حفظ سلامت شخص و دریافت نتیجه خوب بدن نیاز به تغذیه سالم و مواد غذای مقوی دارد که در ادامه به آنها اشاره می کنیم : 

ویتامین B12و اسیدفولیک

بیماران ممکن است با احساس ضعف و خسـتگی ناشـی از آنمی مگالوبلاستیک پارستزی ـ نوروپـاتی محیطـی مراجعـه کنند. پس این عوارض از %12تا %33مـوارد بوجـود میآید. بسیاری از ایـن بیمـاران بـه تزریـق ماهیانـه ویتامین B12 پاسخ مطلـوب میدهند. کمبـود اسید فـولیک در %38بیمـاران گـزارش شده است.

آهن

کمبود آهن با دو مکانیسم اصلی ایجاد میشود. در اعمـال محدودکننده اسید معده برای تبدیل آهن غذا به سولفات فـرو که قابل جذب است کافی نمیباشد.  در روشهای همراه با اختلال جذب، بایپس اثنـی عشـر و ژژنوم دو ناحیه اصلی جذب آهن را از مدار خارج میکند.  فقر آهن تا حـدود %32در اعمـال محدودکننـده و %14در اعمـال کاهش جذب بوجود میآید. با تجویز آهن و ویتامین C  این مشکل قابل کنترل است

تیامین ب1

کمبود تیامین ممکن است به علت کـاهش جـذب در دوازدهه باشد، ولی بیشتر اوقـات نتیجـه اسـتفراغ مـداوم است.  این عارضه ممکن است در اوائـل دوران پـس از عمـل، یعنی زمانیکه کاهش وزن شدت بیشتری دارد و یا مـدتی بعـد بوجود آید.  افزایش باکتریها در روده کور در عمل های جراحی نیز همراه با فقر تیامین است.

اهمیت  پروتئین ها

پروتئین

وقتی آلبومین سرم بـه کمتـر از 3/5 g/dL برسد بیمـار هیپوآلبونمی (کمبود آلبومین) دارد. ایـن عارضـه 13 تا 18 درصد بیماران دیده می شود .علائمی مانند اسهال شـدید، کاهش وزن بیشتر از معمـول، لاغـری عضـلات و ورم عمـومی در این افراد مشهود است. در موارد شدید سه هفته تغذیه وریدی کامـل نیاز است. مشـاوره متخصـص تغذیـه بـرای بهبود رژیم غذائی بیمار ضروری است.

کمبود ویتامین D چه مشکلاتی ایجاد می کند؟
کمبود ویتامین D چه مشکلاتی ایجاد می کند؟

کلسیم و ویتامین D

مطالعـات مختـلف کــم شــدن تراکــم استخــوانی را سالها پس از عمل نشان می دهنـد. کلسیـم در دوازدهه و قسمـت پروکسیمـال ژژنوم جذب میشــود و عمــل هـای همـراه با کاهـش جذب وضــع بیمــار را بـه طـرف کمبــود کلسیـم سوق میدهـد.  ویتــامین   D بـرعکس در ژژنـوم و ایلئـوم جـذب میشود.

کاهش کلسیم سـبب افـزایش ترشـح هورمـون پاراتیـروئید برای برداشـت کلیسـم از اسـتخوانهـا میشود بنابراین خطر استئـوپروز (پوکی استخوان) را تشدید میکند. علائم شامل ضعـف، درد مفاصل، ضعــف عضـلانی و خسـتگی  می باشد. این علائم حتی ممکـن است، سـالهـا پـس از عمـل درمان چاقی بـــروز کننــد. میـــزان بـــروز کمبـــود کلســیم و هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه در این عمل ها حتی تا %69گزارش شده است.


9 خوراکی مفید برای لاغری و کاهش وزن

error: Content is protected !!
تما حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دکتر محمد رادفر می باشد.

طراحی ، بهینه سازی سایت و سئو اصفهان توسط دیجیتال مارکتینگ کلینیک24